วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Filled Under:

ริมโขง บังกาโล

ริมโขง บังกาโล ตั้งอยู่ห่างจากแม่นํ้าโขง 30 เมตร ห่างจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 300 เมตร ชมบรรยากาศริมแม่นํ้าโขง ใกล้ตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลธาตุพนม

จองที่พัก 0857425257