วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Filled Under:

วังนํ้ากํ่า รีสอร์ท

วังนํ้ากํ่า รีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านนํ้ากํ่า ถนนทางหลวงชนบท (ธาตุพนม-หว้านใหญ่) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ห่างจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 2 กิโลเมตร ห่างจากแก่งกะเบา 13 กิโลเมตร บรรยากาศร่มรื่น ริมแม่นํ้าโขง วิวสวยงาม

จองที่พัก 0857425257